Firma „NIVA-INWEST” istnieje na rynku polskim już od 1989 roku najpierw jako „NIVA” prowadzona przez osobę fizyczną, później po udostępnieniu możliwości korzystania z prawa handlowego przekształciła się w 1993 roku w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 6.000 zł.
     Rozwój i rozbudowa naszego przedsiębiorstwa to wynik kilkuletniej pracy doświadczonej kadry kierowniczej, podejmującej coraz to nowe wyzwania rynku, dbająca o właściwy wizerunek i prestiż firmy. Angażując nowych udziałowców Firma doszła w 2000 roku do kapitału zakładowego 2.500.000 zł.
     Od początku istnienia firma „NIVA-INWEST” Sp. z o.o. przyjęła wysokie kryteria jakości usług. Zadowolenie Zamawiającego to główny cel naszego działania. Pod tym kątem szkolimy naszych pracowników. Oferujemy bardzo bogaty wybór usług przeznaczony zarówno dla klientów instytucjonalnych, jednostek administracji terenowej jak i indywidualnych.
     Dotychczasowa działalność firmy opierała się na wykonywaniu prac związanych z kolejnictwem (połączeniem drogi szynowej z kołową, budową bocznic, ramp, itp.). Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na rzetelne, kompleksowe usługi związane z budownictwem, poszerzyliśmy promienie działalności i w 2000 roku otworzyliśmy pięć wyspecjalizowanych oddziałów na terenie Polski. W 2004 roku po zdobyciu coraz większego doświadczenia przeprowadziliśmy reorganizację Firmy. Wraz ze zmianą nazwy z „NIVA” na „NIVA-INWEST” Sp. z o.o. co było powodem zdobycia nowego udziałowca jakim jest P.P.R.B.K "INWEST-TOR" Sp. z o.o., nastąpiło połączenie dotychczasowych oddziałów z pięciu na trzy ku łatwiejszej i szybszej koordynacji pomiędzy nimi, i tak:


 * I/O Warszawa BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
 * II/O Siemiatycze BAZA ZAOPATZRENIOWA
 * III/O Warszawa ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

Firmą kieruje Zarząd w składzie:

- Agnieszka Kalata-Szymanowicz - Dyrektor finansowy, Prezes Zarządu
- Paweł Kalata - Dyrektor ds. inwestycji, Członek zarządu
- Dariusz Wilkos - Dyrektor ds. technicznych, Członek Zarządu
- Alicja Falba - Główna Księgowa

Nasza kadra kierownicza posiada niezbędne uprawnienia specjalistyczne wymagane Polskim Prawem Budowlanym i tak:

* Biurem Projektów kieruje mgr inż. Andrzej Matjas (amatjas@niva-inwest.pl) współpracujący z następującymi projektantami:
    - Władysław Piaseczny
    - Alicja Olender

* Produkcją i marketingiem kieruje mgr inż. Jerzy Burbul (jburbul@niva-inwest.pl) wraz z :
    - mgr inż. Mieczysław Bonder

* Wykonywanymi pracami i sprawami technicznymi kieruje Dariusz Wilkos (dwilkos@niva-inwest.pl) wraz z :
    - mgr inż. Dariusz Chomicki
    - mgr inż. Katarzyna Głażewska
    - Mieczysław Zabielewicz

* Szkoleniem BHP i POŻ wraz z całym związanym z tym zapleczem kieruje mgr inż. Zbigniew Wójcik (zwojcik@niva-inwest.pl)

W realizacji naszych zadań współpracujemy z:

- ADTRANZ ZWUS - dostawca urządzeń SRK
- KZA Zielonka - dostawca urządzeń SRK
- Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Mirosław Ujski
- KOL-DROG Sp. z o.o. - dostawca nawierzchni przejazdów gumowych
- Nasycalnia Podkładów w Czeremsze - dostawca podkładów i podrozjezdnic drewnianych
- Górnicza Fabryka Narzędzi - dostawca złączek torowych
- Kutnowskie Zakłady Betonowe - typowe elementy przepustów kolejowych i podkładów strunobetonowych