Dotychczasowa działalność firmy opierała się na wykonywaniu prac związanych z kolejnictwem (połączeniem drogi szynowej z kołową, budową bocznic, ramp,...). Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na rzetelne kompleksowe usługi związane z budownictwem poszerzyliśmy promienie działalności i w 2000 roku otworzyliśmy pięć wyspecjalizowanych oddziałów na terenie Polski. Natomiast w 2004 nastąpiło połączenie dotychczasowych oddziałów z pięciu na trzy ku łatwiejszej i szybszej koordynacji pomiędzy nimi.