III/O - Zakład Usług Budowlanych

Połączenie ulicy Piaskowej z Aleją Legionów
w Legionowie - Droga
Połączenie ulicy Piaskowej z Aleją Legionów
w Legionowie - Przejazd
Bocznica Procter & Gamble Bocznica ProLogis
Poland III Sp. z o.o.

Budynek jednorodzinny Michałów 23A k/Klembowa         

Michałów 23A k/Klembowa................................        

Połączenie ulicy Piaskowej z Aleją Legionów
w Legionowie - Telewizja Przemysłowa
        

do jego zadań należy:

- budowa pod klucz dla inwestorów indywidualnych wraz
  z wykończeniem,
- zagospodarowanie terenów zielonych i ich konserwacji,
- budowa dróg kolejowych,
- budowa dróg kołowych,
- skrzyżowanie w poziomie tych dróg (przejazdy kolejowe),
- zabezpieczenie ruchu kolejowego,
- budowa i remont sieci trakcyjnych,
- roboty energetyczne,
- telewizja przemysłowa.

Siedziba oddziału znajduje się:

Adres: ul. Zabraniecka 5a,
03-872 Warszawa,
tel.: (0-prefix-29) 777-91-35; (0-501) 12-00-74;
(0-503) -39-30-42,
email: oddzial3@niva-inwest.pl

 

   
I/O - Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
II/O - Baza Zaopatrzeniowa
III/O - Zakład Usług Budowlanych