I/O - Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

Projekt „EUROPA PARK” w Mszczonowie


do jego zadań należy:

- przygotowanie produkcji i czuwanie nad jej realizacją,
- szkolenie BHP i POŻ,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla
  obiektów,
- opracowanie Instrukcji Techniczno - Ruchowych dla procesów   technologicznych,
- znaki ewakuacyjne i p.poż oraz BHP,
- ocena ryzyka zawodowego,
- opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- podręczny sprzęt gaśniczy:
   - konserwacja,
   - naprawa,
   - sprzedaż.

Przy Oddziale tym znajduje się Biuro Zarządu Firmy.

Adres: ul.Zabraniecka 5,
03-872 Warszawa,
tel.: (0-502) 22-88-18; (0-601) 17-75-98;
(0-601) 38-72-11,
email: oddzial1@niva-inwest.pl

   
I/O - Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
II/O - Baza Zaopatrzeniowa
III/O - Zakład Usług Budowlanych